Historia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim został utworzony  z dniem 1 września 2016 roku na mocy uchwały Nr XXIV/141/2016 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2016 roku. W skład Zespołu wchodzą:

  • Przedszkole Samorządowe w Borku Wielkopolskim z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie i Zalesiu.
  • Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim wraz ze Szkołą Filialną im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie i Szkołą Filialną w Zalesiu.

Załącznik nr 1 do wymienionej uchwały stanowi AKT ZAŁOŻYCIELSKI. Załącznik nr 2 do wymienionej uchwały stanowi Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim.

Wymienione powyżej dokumenty dostępne po kliknięciu na poniższe logo Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim.