Zmiana terminu kolonii we Władysławowie.

Z przyczyn niezależnych od organizatora nastąpiła zmiana terminu kolonii we Władysławowie. Zamiast od 29 lipca do 5 sierpnia 2019 roku jest od 2 do 9 sierpnia 2019 roku. Gdyby ktoś ze względu na zmianę terminu chciał zrezygnować to proszę o informację do Pani Patrycji Andrzejewskiej do piątku tj. 12 października 2018 roku.

/-/Władysław Hałas