Zebranie Rady Rodziców (16.10.2018).

Zwołuję na dzień 16 października 2018 roku o godz. 17.30 w sali nr 115 zebranie Rady Rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim.

Przewodnicząca Rady Rodziców
/-/Joanna Krajewska