Zebranie Rady Rodziców.

W dniu 29 maja 2018 roku o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim. Proszę o przybycie.

Przewodnicząca Rady Rodziców
/-/Marlena Rożek