Zebrania z rodzicami.

Podajemy do wiadomości harmonogram pierwszych w tym roku szkolnym zebrań z rodzicami w poszczególnych klasach.

Przedszkole 25.09.2018 16.30 Wtorek
Klasy 1-3 26.09.2018 16.30 Środa
Klasy 4-6 26.09.2018 17.30 Środa
Klasy 7-8 27.09.2018 16.30 Czwartek

/-/Władysław Hałas