Zebrania klasowe rodziców-informacje oraz materiały.

Powiększ obraz

Przypominamy harmonogram pierwszych w tym roku szkolnym zebrań z rodzicami w poszczególnych klasach:

Przedszkole 11.09.2019 16.30 Środa
Klasy 1-3 11.09.2019 17.30 Środa
Klasy 4-6 12.09.2019 16.30 Czwartek
Klasy 7-8 12.09.2019 17.30 Czwartek
Branżowa Szkoła
12.09.2019
18.00
Czwartek

Program zebrań (szkoła):

 1. Powitanie.
 2. Przedstawienie porządku zebrania.
 3. Podpisanie listy obecności.
 4. Omówienie procedury wyboru Oddziałowej Rady Rodziców (plik PDF).
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozdanie kart do głosowania
 7. Wybór Oddziałowej Rady Rodziców.
 8. Potwierdzenie otrzymania przez dziecko ćwiczeń.
 9. Potwierdzenie otrzymania przez dziecko podręczników.
 10. Omówienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole ( plik PDF).
 11. Omówienie zasad wewnątrzszkolnego oceniania (plik PDF).
 12. Omówienie zasad usprawiedliwiania nieobecności (plik PDF).
 13. Omówienie zasad używania w szkole telefonów komórkowych (plik PDF)
 14. Omówienie zasad dystrybucji darmowych podręczników i ćwiczeń (plik PDF)-nie dotyczy szkoły branżowej.
 15. Zapoznanie z regulaminem dowozów szkolnych (plik PDF).
 16. Wyrażenie zgody(lub nie) na udział uczniów w programie przesiewowego badana słuchu (dotyczy wyłącznie klas 6)- podanie informacji na ten temat (link do strony z informacją).
 17. Przypomnienie adresu www.szkoły (www.spborekwlkp.pl) oraz pokazanie linku do Branżowej Szkoły I stopnia.
 18. Informacja o sposobie wyboru języka obcego nowożytnego na egzamin ósmoklasisty i o możliwych dostosowaniach.
 19. Sprawy klasowe (wychowawca, rodzice).
 20. Ewentualne pytania i odpowiedzi (pytania najlepiej przesłać na konto wychowawcy w Librusie w celu przygotowania się do udzielenia odpowiedzi).
 21. Zakończenie zebrania.
 22. Rozmowy indywidualne zgodnie z potrzebami wychowawców oraz rodziców.

Program zebrań (przedszkole):

 1. Powitanie.
 2. Przedstawienie porządku zebrania.
 3. Podpisanie listy obecności.
 4. Omówienie procedury wyboru Oddziałowej Rady Rodziców (plik PDF).
 5. Wybór Oddziałowej Rady Rodziców.
 6. Sprawy grupy (wychowawca, rodzice).
 7. Ewentualne pytania i odpowiedzi.
 8. Zakończenie zebrania.
 9. Rozmowy indywidualne zgodnie z potrzebami wychowawców oraz rodziców.

 

UWAGA!

Każdy z rodziców na karcie do głosowania ma prawo zaznaczyć 3 osoby, na które oddaje swój głos do Oddziałowej Rady Rodziców. Doprecyzowanie procedury. W przypadku jednakowej liczby głosów przeprowadza się drugie głosowanie dla tych osób, które otrzymały równą liczbę głosów. Osoba, która w pierwszej turze lub w dodatkowym głosowaniu otrzymała największą liczbą głosów zostaje Przewodniczącym, a druga kandydatem do Komisji Rewizyjnej. Jedna osoba może być Przewodniczącym tylko w jednym oddziale.W każdym oddziale jednego ucznia reprezentuje tylko jeden rodzic tz. w zebraniu mogą brać udział oboje rodzice ale być wybieranym i głosować może tylko jeden. Wybrana może zostać wyłącznie osoba obecna na zebraniu.

Proszę na zebranie zabrać długopis.

/-/Władysław Hałas