• Uwaga! Pokazujące się na stronie szkoły reklamy nie są możliwe do usunięcia w trakcie trwania kolonii, a ich treści nie są zależne od administratora lecz zależą od przeglądanych na danym komputerze stron przez określonego użytkownika.

Zarządzenia.

Zarządzenia dyrektora szkoły w roku 2015:

Zarządzenie nr 1- regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz harmonogram rekrutacji

Zarządzenie nr 2 – regulamin rekrutacji do klas pierwszych oraz harmonogram rekrutacji

Zarządzenie nr 3- powołanie zastępcy szkolnego zespołu egzaminacyjnego w roku szkolnym 2014-2015

Zarządzenie nr 4- organizacja rekolekcji wielkopostnych 2015

Zarządzenia nr 5- powołanie szkolnych zespołów egzaminacyjnych

Zarządzenie nr 6 -powołanie Komisji Rekrutacyjnej 2015

Zarządzenia nr 7-dzień wolny za dzień świąteczny przypadający w sobotę (15.08.2015)

Zarządzenie nr 8-powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z język angielskiego

Zarządzenie nr 9-powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z język polskiego

Zarządzenie nr 10-powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z matematyki

Zarządzenie nr 11 -powołanie Komisji Kwalifikacyjnej do awansu zawodowego

Zarządzenie nr 12-zmiana składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z matematyki

Zarządzenie nr 13-wprowadzenie dziennika elektronicznego w szkole od roku szkolnego 2015/2016

Zarządzenie nr 14-wprowadzenie procedury dziennika elektronicznego

Zarządzenie nr 15-ustalenie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku  2015/16

Zarządzenia nr 16-dzień wolny za dzień świąteczny przypadający w sobotę (26.12.2015)

Zarządzenie nr 17- organizacja rekolekcji wielkopostnych 2016

Zarządzenie nr 18- w sprawie zapewnienia okularów.

Zarządzenie nr 19- w sprawie przydziału odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej.

Zarządzenie nr 20- w sprawie zapewnienia posiłków i napojów profilaktycznych.

Zarządzenie nr 21 – w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert.

Komentarze są wyłączone.