Zarządzenia Burmistrza dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

Podajemy do wiadomości Zarządzenia Burmistrza Borku Wielkopolskiego dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/2018:

Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i do klas pierwszych szkół podstawowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp. na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie: podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp. na rok szkolny 2017/2018.

/-/Władysław Hałas