„Zamieńmy kwiatek na książkę”- akcja szkolnego wolontariatu.

Powiększ obraz

Członkowie szkolnego wolontariatu proponują, żeby klasy zamiast ewentualnych kwiatów dla nauczycieli i wychowawcy z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakupiły jedną książkę do biblioteki szkolnej, którą chętnie sami przeczytają.

Książkę, która jest dla nich ciekawa. Propozycja musi być oczywiście zaakceptowana przez uczniów i rodziców, ale nauczyciele ją popierają. Nikogo do niczego nie zmuszamy. Kwiatki zwiędną, a książki pozostaną.

/-/Członkowie szkolnego wolontariatu