• Trwają zapisy na kolonie letnie „Władysławowo 2019”. Szczegóły na naszej stronie!!

Zadania i pisma SU

PISMA

Po kliknięciu na poniższy rysunek zostaniemy przeniesieni na stronę z opiniami, wnioskami i innymi pismami naszego Samorządu Uczniowskiego.SU


ZADANIA

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Prawo to mają wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni wspólnie tworzą Samorząd.

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Każdy uczeń poprzez udział w nim powinien poczuć się częścią naszej szkolnej wspólnoty i uzyskać wpływ na rzeczywistość. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami, a dyrekcją.

Samorząd to więcej niż wybrana w demokratycznych wyborach reprezentacja uczniów- Zarząd Samorządu Uczniowskiego. W działania Samorządu powinna być zaangażowana jak największa liczba uczniów (w idealnej sytuacji- każdy), którzy wspólnie decydują o podejmowanych problemach i sposobie działania. Zadaniem Zarządu jest aktywizowanie uczniów i angażowanie w działania w naszej szkole jak największej ich liczby. Tak zorganizowany Samorząd rozwija w uczniach poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro oraz umożliwia realizację ich pasji  i zainteresowań.

Samorząd to organizacja uczniów działająca na rzecz uczniów i zarządzania przez uczniów. W Samorządzie Uczniowskim głównymi bohaterami są uczniowie. Analizują oni sytuację w szkole i sami wybierają inicjatywy, w które chcieliby się zaangażować. Samorząd nie będzie jednak sprawnie funkcjonował bez pomocy wspierających inicjatywy uczniów opiekuna oraz dyrektora szkoły.

 

Komentarze są wyłączone.