Wynik procentowy szkoły z egzaminu ósmoklasisty.

Powiększ obraz

Przedstawiamy wynik egzaminu ósmoklasisty uczniów naszej szkoły na tle gminy, powiatu, województwa, okręgu oraz kraju.

Wynik podajemy na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

/-/Władysław Hałas