Wykaz podręczników oraz ćwiczeń na rok szkolny 2018/2019.

Podajemy do wiadomości wykaz podręczników oraz ćwiczeń obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019. Jeśli przy podręczniku nie ma ćwiczeń znaczy to, że ćwiczeń nie będzie.  Wszystkie podręczniki (z wyjątkiem religii) oraz wymienione ćwiczenia zapewnia szkoła. W przypadku kółek z języków obcych dozwolony jest zakup podręczników, ćwiczeń lub innych materiałów edukacyjnych z funduszy rodziców, ponieważ są to zajęcia dla chętnych uczniów. Wykaz podręczników oraz ćwiczeń po kliknięciu na podany link.

/-/Władysław Hałas