Wpłaty za wyżywienie w styczniu- z feriami.

Podajemy do wiadomości informację o wpłatach za wyżywienie w okresie ferii zimowych.

/-/Władysław Hałas

 

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE W MIESIĄCU  STYCZNIU 2019

22  DNI ŻYWIENIA  

Na styczeń wpłaty należy dokonać na konto szkoły z góry w terminie do 15 dnia miesiąca, na podstawie faktury,którą należy odebrać u intendentki szkolnej.

Nieobecności na obiadach należy zgłaszać do godziny 8,30 rano pod numerem telefonu  65 5716633 lub osobiście u intendentki szkolnej.

 DZIECI  SZKOLNE

Cały obiad                           4,50  x   22 dni     =      99,00  zł.

Całe II danie                        3,20  x   22 dni     =     70,40  zł.

½ obiadu                              2,90  x   22 dni     =     63,80  zł.

½ drugiego dania                 1,60  x   22 dni     =     35,20  zł.

Zupa                                     1,20  x   22 dni     =     26,40  zł.

NAUCZYCIELE

Cały obiad                           9,00   x  22 dni    =        198,00 zł.

Całe II danie                        7,70   x  22 dni    =        169,40 zł.

½ obiadu                              7,40   x  22 dni    =        162,80 zł.

½ drugiego dania                 6,10   x  22 dni    =         134,20 zł.

Zupa                                     5,70   x  22 dni    =        125,40 zł.

POZOSTAŁE OSOBY

Cały obiad                           9,00   x  22 dni  x 8 % =    213,84 zł.

Całe II danie                        7,70   x  22 dni  x 8 %  =   182,95 zł.

½ obiadu                              7,40   x  22 dni  x 8 %  =   175,82 zł.

½ drugiego dania                 6,10   x  22 dni  x 8 %  =   144,94 zł.

Zupa                                            5,70   x  22 dni  x 8 %  =   135,43 zł.

/-/Władysław Hałas