Wpłaty za obiady w styczniu- bez ferii.

Podajemy do wiadomości informację o wpłatach za obiady w styczniu bez ferii zimowych.

/-/Władysław Hałas 

  WPŁATY ZA WYŻYWIENIE W MIESIĄCU  STYCZNIU 2019

12  DNI ŻYWIENIA  

Na styczeń wpłaty należy dokonać na konto szkoły z góry w terminie do 15 dnia miesiąca, na podstawie faktury,którą należy odebrać u intendentki szkolnej.

Nieobecności na obiadach należy zgłaszać do godziny 8,30 rano pod numerem telefonu  65 5716633 lub osobiście u intendentki szkolnej

DZIECI  SZKOLNE

Cały obiad                           4,50  x   12 dni     =      54,00  zł.

Całe II danie                        3,20  x   12 dni     =     38,40  zł.

½ obiadu                              2,90  x   12 dni     =     34,80  zł.

½ drugiego dania                 1,60  x   12 dni     =     19,20  zł.

Zupa                                     1,20  x   12 dni     =     14,40  zł.

NAUCZYCIELE

Cały obiad                           9,00   x  12 dni    =        108,00 zł.

Całe II danie                        7,70   x  12 dni    =          92,40 zł.

½ obiadu                              7,40   x  12 dni    =          88,80 zł.

½ drugiego dania                 6,10   x  12 dni    =        73,20 zł.

Zupa                                     5,70   x  12 dni    =          68,40 zł.

POZOSTAŁE OSOBY

Cały obiad                           9,00   x  12 dni  x 8 % =    116,64 zł.

Całe II danie                        7,70   x  12 dni  x 8 %  =     99,79 zł.

½ obiadu                              7,40   x  12 dni  x 8 %  =     95,90 zł.

½ drugiego dania                 6,10   x  12 dni  x 8 %  =     79,06 zł.

Zupa                                     5,70   x  12 dni  x 8 %  =     73,87 zł.

/-/Władysław Hałas