Wielkopolskie Eliminacje XLI OTWP Młodzież Zapobiega Pożarom- relacja oraz wyniki.

Było to 10. wydarzenie rangi wojewódzkiej organizowane na ziemi gostyńskiej. Wcześniej były to Wojewódzkie Rajdy MDP, przekazanie sprzętu ratownictwa technicznego na stadionie Broku Wielkopolskim w 2004 r., przekazanie 34 samochodów ratowniczo-gaśniczych na Świętej Górze w Głogówku gmina Piaski w 2009 r., obchody Wielkopolskiego Dnia Strażaka w Borku Wielkopolskim w 2016 r., XIX Wielkopolski Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Kronik oraz XXIV Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje “Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”. Zadanie zostało zorganizowane w Borku Wielkopolskim dzięki inicjatywie druha Grzegorza Marszałka wiceprezesa ZOW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka.

Eliminacje odbyły się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim. Turniej odbywa się nieprzerwanie od 1977 roku.

Galeria na Facebooku (wejdź)

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie: ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży: zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej historii i tradycji ruchu strażackiego oraz znajomości przepisów przeciwpożarowych.

Eliminacje poszerzają wiedzę z zakresu ochrony środowiska, ratownictwa w tym ratownictwa, ekologicznego, chemicznego, medycznego, przeciwpożarowego. Uczestnicy przygotowując się do eliminacji zdobywają podstawową wiedzę z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Turniej zwiększa świadomość potrzeby ochrony środowiska naturalnego i uczy skutecznych sposobów ograniczania skutków zagrożeń ekologicznych. Kształtuje właściwe postawy i zachowania wobec szkodliwej działalności człowieka. W Turnieju uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Eliminacje odbywają się na szczeblach: środowiskowym, gminnym (miejskim, miejsko-gminnym), powiatowym, wojewódzkim, centralnym.

Eliminacje wojewódzkie składają się z dwóch części: testu pisemnego i finału ustnego, do którego kwalifikuje się po pięć osób w każdej z trzech grup wiekowych. W tegorocznych eliminacjach wzięli udział finaliści eliminacji powiatowych z 31 powiatów Wielkopolski w sumie 92 osoby. Reprezentacji nie wystawił powiat śremski.

Organizatorami tegorocznych eliminacji były:

 • Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im generała Stanisława Taczaka,
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
 • Powiat Gostyński,
 • Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Gostyniu,
 • Gmina Borek Wielkopolski,
 • Oddział Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Borku Wielkopolskim.

Pracami Jury tegorocznego finału tradycyjnie kierowała pani brygadier Urszula Fietz-Strychalska ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

W organizacji imprezy pomocy rzeczowej i finansowej udzielili:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu i w Pile
 • Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu Spółka z o.o.
 • Firma Herbapol
 • Powiat Gostyński,
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Borku Wielkopolskim,
 • Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gostyniu,
 • Gmina Borek Wielkopolski.
 • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu
 • Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu
 • Gospodarstwo Rolne Karolew Sp. z o.o.
 • Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Borku Wielkopolskim na Zdzieżu
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim
 • Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wielkopolskim
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wielkopolskim
 • Firma ROL-PREM Andrzej Grzemski Sp. J.
 • Ludowy Klub Sportowy Wisła Borek Wielkopolski
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Karolew
 • Gminy Ośrodek Kultury w Borku Wielkopolskim
 • Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Małecki w Pępowie
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno Usługowo Handlowe Ed Pol Roman Pawlak
 • Zakład Usługowo-Produkcyjny Kowalstwo Stanisław Błaszczyk
 • Firma ROM ZŁOM Roman Malicki
 • Firma Agro-Rent Maciej Biskup
 • Firma Agro Auto Sklep Części Mechanika Pojazdowa Przemysław Wujek
 • Firma Elektroinstalatorstwo Marian Stamierowski
 • Mechanika Pojazdowa Marek Szymczak
 • Piekarnia Aleksander Dolczewski Siemowo
 • Bogumiła Marszałek
 • Krzysztof Paradysz
 • Wiktoria Kapała
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Borku Wielkopolskim
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Bruczkowie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Siedmirogowie Drugim
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Leonowie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Skokowie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Strumianach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżewie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnowodzie

Przed rozpoczęciem finału jak i w trakcie jego trwania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem historycznym oraz tym współcześnie wykorzystywanym przez boreckie OSP. Można było zobaczyć między innymi: pożarniczego ŻUKA z OSP Skoków z roku 1972, Stara 25 z 1974 r., samochód Lublin 1999 r. z OSP Jeżewo, Star-Man z OSP Karolew nowa Scania (2016) z Borku Wielkopolskiego oraz sikawkę konną z OSP Strumiany i trzy samochody lekkie na podwoziu FORD z OSOPP Karolew, Zalesie i Zimnowoda.

Na finale obecny był ubrany w mundur Powstańca wielkopolskiego strażak z OSP Karolew Jakub Kordek. W sali gimnastycznej szkoły została zorganizowana wystawa prezentująca osiągnięcia i dorobek boreckich OSP. Można było obejrzeć kroniki OSP, puchary, dyplomy, publikacje, albumy obozowe obozów MDP Ostrowieczko, Dolsk. Prezentowane były również statuetki Wielkopolski Działacz ROKU, Wielkopolska OSP ROKU (Zimnowoda i Borek Wielkopolski). Były również publikacje o generale Stanisławie Taczaku oraz karabin maszynowy z okresu międzywojennego będący na co dzień w zasobach grupy rekonstrukcji historycznej Krzysztofa Paradysza z Borku Wielkopolskiego.

Turniej pierwszy raz w historii na ziemi wielkopolskiej rozpoczęliśmy Hymnem Związku OSP RP „Rycerze Floriana” (wejdź). Słowa hymnu zostały umieszczone na identyfikatorach, które otrzymał każdy z uczestników.

Przybyłych gości oraz dzieci i młodzież laureatów eliminacji powiatowych OTWP z 31 powiatów Wielkopolski powitał druh Grzegorz Marszałek Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego.

Swoją obecnością finał zaszczycili: członek Zarządu Głównego Związku druh Stanisław Wolniczak, członkowie Prezydium ZOW Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego druhowie Stefan Lubik, Stefan Kaszkowiak, Andrzej Piaskowski i Wojciech Jarczewski, Członek ZOW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego druh Andrzej Kacprzak, prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku OSP RP na czele z prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP powiatu gostyńskiego. – druhem Andrzejem Małeckim, Roman Danielczyk wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu, druh Stanisław Figielek przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu. dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego druha Andrzej Jankowski, przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego dr Alfred Siama, radny Rady Powiatu Gostyńskiego Maciej Biskup, członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora, Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu bryg. Tomasz Banaszak, przewodniczący Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego Andrzej Kubiak pełniący jednocześnie funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Borku Wielkopolskim, zastępca Burmistrza Borku Wielkopolskiego Jolanta Chudzińska, inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej Ryszard Busz, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu komisarz Marcin Dopierała, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim Władysław Hałas, dyrektor Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wielkopolskim Elżbieta Figielek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wielkopolskim Justyna Chojnacka.

Symbolicznego otwarcia Turnieju dokonała zastępca Burmistrza Borku Wielkopolskiego Pani Jolanta Chudzińska.

Druh Grzegorz Marszałek podkreślił, iż szczególny charakter tegorocznego finału wynika z przypadających w tym roku rocznic 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Specjalnie na tę okazję wydana została krótka publikacja opisująca udział boreckich strażaków w Powstaniu Wielkopolskim (pobierz). Dyplomy i informacje oraz gadżety przygotowane na finał przyozdobione zostały pamiątkowymi powstańczymi logotypami.

Zgodnie z programem podczas pisania testu opiekunowie odwiedzili jedyną w Polsce komercyjną hodowlę żubroni w Gospodarstwie Rolnym Karolew. Prelekcję przedstawił specjalista ds. hodowli inż. Waldemar Zakrzewski członek OSP w Karolewie. Następnie dołączyła do nich młodzież, by wspólnie zwiedzić Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Borku Wielkopolskim na Zdzieżu. Zapoznali się z historią tego niepozornego obecnie a mającego niezwykłe miejsce w historii naszej Ojczyzny miejsca.  „Wiek XV zasłynął dzięki wspaniałemu zwycięstwu Polaków nad Krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem. Z Borku i Zdzieża w bitwie tej brało udział ośmiu mieszkańców. Po zakończonej bitwie do kościoła na Zdzieżu przybyli rycerze wracający spod Grunwaldu, by podziękować Matce Bożej za zwycięstwo. Rycerze złożyli przed cudownym obrazem trofea zdobyte w czasie bitwy.” O historii sanktuarium możemy również posłuchać tutaj (wejdź).

Następnie młodzież z MDP Karolew, Siedmiorogów Drugi i Bruczków oraz 19. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Ignacego Talarczyka wraz z uczestnikami eliminacji i ich opiekunami złożyła wiązanki kwiatów oraz zapaliła znicze przy znajdującej się w sanktuarium pamiątkowej tablicy poświęconej uczestnikom Powstania Wielkopolskiego oraz na mogiłach Powstańców znajdujących się na przykościelnym cmentarzu. Wiązanki kwiatów oraz znicze zapalono również przy znajdujących się na boreckim Ratuszu pamiątkowych tablicach poświęconych Powstańcom wielkopolskim, ofiarom II wojny światowej oraz św. Janowi Pawłowi II.

Po obiedzie ogłoszone zostały wyniki eliminacji pisemnych. Wyniki eliminacji pisemnych (pobierz)

15 uczestników, po 5 z każdej grupy wiekowej z największą liczbą punktów przystąpiło do eliminacji ustnych. Młodzież odpowiadała na 4 pytania teoretyczne. W piątej rundzie w zależności od „szczęścia” na pytanie medyczne teoretyczne lub praktyczne. Walka była spokojna ale w powietrzu unosił się duch zdrowej rywalizacji. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Grupa I

Lp. Imię i nazwisko Powiat Ogółem punkty Zajęte miejsce
1 Wojciech Gózdź ostrowski 13 I
2 Nikodem Lis gnieźnieński 7 II
3 Sonia Pawlak kępiński 5 III
4 Miłosz Waśkowiak średzki (24) 3 IV
5 Mateusz Pańczak wrzesiński (22) 3 V

 

Grupa II grupa

Lp. Imię i nazwisko Powiat Ogółem punkty Zajęte miejsce
1 Marek Regdosz szamotulski 13 I
2 Zofia Koteras gnieźnieński 12 II
3 Jaromir Nagły leszczyński 9 III
4 Milena Mrugalska ostrzeszowski 7 IV
5 Martyna Jerczyńska kępiński 6 V

 

Grupa III (szkoły ponadgimnazjalne)

Lp. Imię i nazwisko Powiat Ogółem punkty Zajęte miejsce
1 Tomasz Cichocki kościański 11 I
2 Jakub Goździkowski złotowski 10 II
3 Sławomir Wawer poznański 8 III
4 Marta Kamińska pilski (26) 7 IV
5 Paulina Wrotecka słupecki (21) 7 V

Wyniki końcowe eliminacji wojewódzkich (pobierz)

Uczestnicy za udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki, dodatkowo za zajęcie pierwszych 5 miejscy otrzymali nagrody rzeczowe. Opiekunom za trud pracy wniesiony w przygotowanie finalistów wręczone zostały dyplomy. Gratulujemy.

Osoby, które zajęły 1 i 2 miejsce w każdej z kategorii wiekowych, będą reprezentowały województwo Wielkopolskie na finale centralnym OTWP, który odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2018 r. w Świdwinie (woj. zachodniopomorskie).

Podczas finału dotarła do nas bardzo smutna informacja o nagłej śmierci Prezesa Zarządu OSP Siedmiorogów Drugi druha Mariana Andrzejaka. Strażacy z tej OSP byli bezpośrednio zaangażowani w pomoc podczas finału. Oni byli na służbie, gdy ich Prezes odchodził na Wieczną Wartę. Cześć Jego Pamięci.

Źródło:http://www.zosprp.poznan.pl