• Uwaga! Pokazujące się na stronie szkoły reklamy nie są możliwe do usunięcia w trakcie trwania kolonii, a ich treści nie są zależne od administratora lecz zależą od przeglądanych na danym komputerze stron przez określonego użytkownika.

Wicedyrektor II

Wicedyrektor Zespołu: mgr  Karolina Borońska

Wicedyrektor Zespołu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku. W celach organizacyjnych preferowane jest wcześniejsze np. telefoniczne uzgodnienie terminu w sekretariacie zespołu. Bez uzgodnienia terminu wicedyrektor przyjmuje w sprawach wymagających natychmiastowej interwencji. Wicedyrektor nie przyjmuje w godzinach swoich zajęć dydaktycznych. Uczniowie w ważnych sprawach przyjmowani są codziennie w zależności od obowiązków służbowych w gabinecie wicedyrektora w czasie długiej przerwy. Wicedyrektor nie przyjmuje na terenie zespołu żadnych akwizytorów.

ddbx

 2017/2018

Godziny zajęć dydaktycznych wicedyrektora:

  1. 07.00-08.00: wtorek, środa, piątek (5a)
  2. 08.00-08.45: poniedziałek, czwartek (5a)
  3. 08.55-09.40:
  4. 09.50-10.35:
  5. 10.55-11.45:
  6. 11.50-12.35:
  7. 12.45-13.30:
  8. 13.40-14.25:

Komentarze są wyłączone.