Wicedyrektor II

Wicedyrektor Zespołu: mgr  Karolina Borońska

Wicedyrektor Zespołu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku. W celach organizacyjnych preferowane jest wcześniejsze np. telefoniczne uzgodnienie terminu w sekretariacie zespołu. Bez uzgodnienia terminu wicedyrektor przyjmuje w sprawach wymagających natychmiastowej interwencji. Wicedyrektor nie przyjmuje w godzinach swoich zajęć dydaktycznych. Uczniowie w ważnych sprawach przyjmowani są codziennie w zależności od obowiązków służbowych w gabinecie wicedyrektora w czasie długiej przerwy. Wicedyrektor nie przyjmuje na terenie zespołu żadnych akwizytorów.

 

 2018/2019

Godziny zajęć dydaktycznych wicedyrektora:

  1. 07.00-08.00: 
  2. 08.00-08.45: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
  3. 08.55-09.40: wtorek, środa, czwartek
  4. 09.50-10.35: poniedziałek, piątek
  5. 10.55-11.45: wtorek, środa
  6. 11.50-12.35: środa
  7. 12.45-13.30: środa
  8. 13.40-14.25: