Ubezpieczenie dzieci.

Informujemy, że zgodę i pieniądze na ubezpieczenie dzieci przez Radę Rodziców przyjmują wychowawcy.

/-/Władysław Hałas