Termin egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku.

Powiększ obraz

Informujemy, że zewnętrzne egzaminy ósmoklasisty w 2020 roku odbędą się w następujących dniach:

  • język polski- 21.04.2020r.
  • matematyka- 22.04.2020r.
  • język obcy nowożytny- 23.04.2020r.

Wyniki: zostaną podane w dniu 19 czerwca 2020 roku. Tego samego dnia zaświadczenia zostaną dostarczone do szkoły. Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu 26 czerwca 2020 roku razem ze świadectwami. Przypominam, że warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie ucznia do egzaminu.

/-/Władysław Hałas