Spotkanie z policjantem.

Powiększ obraz

26 lutego 2019 roku uczniowie kl.1w oraz kl. 2w gościli starszego sierżanta Posterunku Policji w Borku Wlkp. pana Nikodema Bilińskiego.

Dzieci miały okazji porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w autobusie oraz o drodze do i ze szkoły. Dalej posterunkowy zwracał uwagę najmłodszych na wiele niebezpieczeństw czyhających na dzieci w różnych miejscach tj. place zabaw, boisko, a nawet dom. Udzielał rad jak należy się odpowiednio zachowywać, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Szczególną uwagę policjant zwrócił na poruszanie się po drodze rowerem oraz pieszo, gdzie niezbędnym wyposażeniem uczestnika ruchu są elementy odblaskowe. Uczniowie bardzo dobrze odpowiadali na pytania gościa dotyczące ich bezpieczeństwa.
Ważnym tematem spotkania była też rozmowa o Internecie i zagrożeniach płynących z nieumiejętnego wykorzystywania go. Dzieci poznały kategorie zagrożeń internetowych tj. kontakt z niebezpiecznymi treściami, osobami, cyberprzemocą i o uzależnieniu od Internetu. Zatrważająca okazała się informacja o masowym korzystaniu przez dzieci z komórek a nawet Facebooka. Policjant podkreślił ,że dla dzieci Internet jest nie tylko źródłem informacji, czy rozrywki lecz staje się coraz ważniejszym środowiskiem społecznego funkcjonowania. Kwestia bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii powinna stać się najważniejszym z zagadnieniem wychowawczych dla dzieci i rodziców.

/-/Małgorzata Mróz