• Uwaga! Pokazujące się na stronie szkoły reklamy nie są możliwe do usunięcia w trakcie trwania kolonii, a ich treści nie są zależne od administratora lecz zależą od przeglądanych na danym komputerze stron przez określonego użytkownika.

Spotkanie uczniów klas siódmych z przedstawicielami Cechu Rzemiosł Różnych.

W dniu 10.04.2018 roku gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych: starszego Cechu, zastępcę prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, pana Mariana Tyrzyka oraz pełnomocnika Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, panią Monikę Lewandowską.
Pracownicy Cechu spotkali się z uczniami klas siódmych w ramach zajęć z doradztwa zawodowego. Zaproszeni goście przedstawili młodzieży historię Zakładu Cechu Rzemiosł Różnych oraz przybliżyli zawody rzemieślnicze.
Przedstawiciele Cechu przekonywali uczniów, że obecnie najbardziej poszukiwanymi pracownikami na rynkach pracy w całej Unii Europejskiej są wykwalifikowane kadry z przygotowaniem zawodowym, a szkolnictwo zawodowe otwiera drogę do szkolnictwa wyższego. Przygotowanie zawodowe ułatwia naukę na uczelniach wyższych, ponieważ nabyta praktyka pogłębia i rozwija wiedzę oraz umiejętności na dalszym etapie nauczania.
Przedstawiciele Cechu wyjaśnili uczniom kim jest i jakie ma przywileje młodociany pracownik, w jaki sposób przebiega praktyczna nauka zawodu w zakładzie pracy oraz czym jest tytuł czeladnika i dyplom mistrza w danym zawodzie. Starszy Cechu podkreślał, że świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wydawane przez Izby Rzemieślnicze są honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a każdy zdający otrzymuje suplement do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego w języku polskim i angielskim.
Uczniowie mogli skonfrontować zdobytą wiedzę zadając dodatkowe pytania, oglądając prezentację multimedialną oraz rozwiązując krzyżówkę i wykreślankę o zawodach.
Składamy serdeczne podziękowania na ręce Starszego Cechu za poświęcony czas i wiedzę przekazaną naszej młodzieży. Mamy nadzieję, że spotkanie to ułatwi młodym ludziom podjęcie decyzji związanej z wyborem dalszego kierunkiem kształcenia.

/-/Marta Paradysz

Zdjęcia: Marta Paradysz

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.