Skrzaty w projekcie „Piękna Nasza Polska Cała” – II edycja.

Powiększ obraz

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim. Cele II edycji projektu: kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej; rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi; poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca); budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość; przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu); uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną; poznanie legend i baśni polskich; dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury; okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem; kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka “wiem kim jestem”; kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji; rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym. Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN. Zadania wykonane w marcu przez grupę Skrzaty z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. Zadanie nr 9 – „A ja kocham moje miasto” – narysowaliśmy laurkę dla miejscowości, w której znajduje się nasze przedszkole. Zadanie nr 10 – „Polska Wiosna” – wykonaliśmy grupowo pracę plastyczną z symbolami Wiosny. Zadanie nr 11 – o tematyce regionalnej – na zajęciach poznaliśmy regionalne stroje ludowe, tańczyliśmy i malowaliśmy, a towarzyszył nam cały czas Miś Gucio. Dziękujemy autorce Pani Ludmile Fabiszewskiej za możliwość udziału w II edycji projektu „Piękna Nasza Polska Cała”. Za wykonanie marcowych zadań otrzymaliśmy certyfikaty: dla grupy, dla Placówki i dla nauczycieli.

/-/Magdalena Stachowiak-Marcinkowska, Krystyna Łączniak