• Uwaga! Pokazujące się na stronie szkoły reklamy nie są możliwe do usunięcia w trakcie trwania kolonii, a ich treści nie są zależne od administratora lecz zależą od przeglądanych na danym komputerze stron przez określonego użytkownika.

Skład SU

Rok szkolny 2017/2018

/do wyborów /

  1. Przewodniczący: Filip Wika 6b
  2. Z-ca przewodniczącego: Jakub Lisiecki 6c
  3. Sekretarz:Zofia Wyrwińska a
  4. Skarbnik: Weronika Hoffman 5b
  5. Członek:  Weronika Banaszak 6c/ Julia Pawlicka 7b

Skarbnika wspomaga swoim doświadczeniem: Zuzanna Nowak 7a

 

Komentarze są wyłączone.