Skład SU

Rok szkolny 2018/2019

/do wyborów /

  1. Przewodniczący: Filip Wika
  2. Z-ca przewodniczącego:
  3. Sekretarz:Zofia Wyrwińska 
  4. Skarbnik: Weronika Hoffman 
  5. Członek:  Weronika Banaszak / Julia Pawlicka