• Trwają zapisy na kolonie letnie „Władysławowo 2019”. Szczegóły na naszej stronie!!

Rekrutacja 2017/2018

03/01/2017

Zgłaszanie dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Od jutra tj. 2 marca 2017 roku można zgłaszać dzieci do klasy pierwszej. Zgłoszeniu podlegają dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, które z mocy prawa muszą być przyjęte do szkoły obwodowej. Przypominamy, że obwód szkoły stanowią niżej wymienione miejscowości:

 1. Miasto Borek Wielkopolski,
 2. Bruczków,
 3. Brześnica (Gmina Dolsk),
 4. Cielmice nr 11 i 12,
 5. Dąbrówka,
 6. Dorotów,
 7. Frasunek,
 8. Grodnica,
 9. Jawory,
 10. Jeżewo,
 11. Karolew,
 12. Koszkowo,
 13. Liż,
 14. Osówiec,
 15. Siedmiorogów Pierwszy,
 16. Skoków,
 17. Skokówko,
 18. Stawiszyn,
 19. Strumiany,
 20. Studzianna,
 21. Trzecianów,
 22. Trzecianów Osiedle,
 23. Ustronie,
 24. Wroniny,
 25. Wycisłowo,
 26. Wygoda,
 27. Zacisze,
 28. Zalesie.

Obowiązkowi szkolnemu podlegają dzieci z rocznika 2010.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w sekretariacie szkoły (ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wielkopolski) od godziny 7.00 do godz. 14.30.

Druk zgłoszenia do pobrania poniżej (należy wydrukować dwustronnie na jednej kartce):

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły (druk do pobrania w PDF)

/-/Władysław Hałas


03/01/2017

Przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Borku Wielkopolskim z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie oraz Zalesiu.

Karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Borku Wielkopolskim z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie oraz Zalesiu można składać wyłącznie w sekretariacie szkoły w Borku Wielkopolskim (ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wlkp) od 7.00 do 14.30 (ostatniego dnia tj. 31 marca 2017 roku do godziny 15.00). Karty nie będą przyjmowane w szkołach filialnych.

/-/Władysław Hałas


03/01/2017

Początek rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Borku Wielkopolskim z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie oraz Zalesiu.

Jutro tj. 1 marca 2017 roku rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018. Karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Borku Wielkopolskim z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie oraz Zalesiu można składać do 31 marca 2017 roku (godz. 15.00). Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przypominamy, że o przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszenia lecz zasady postępowania rekrutacyjnego. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www. szkoły (patrz poniżej) lub w sekretariacie szkoły. Kartę należy wypełnić czytelnie. W przypadku wątpliwości informacji udziela sekretariat szkoły. Przykładowy wzór wypełnienia „Karty” dostępny poniżej.

/-/Władysław Hałas

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Borku Wielkopolskim z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie oraz Zalesiu (druk do pobrania w PDF).

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Borku Wielkopolskim z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie oraz Zalesiu (druk do pobrania w PDF)- instrukcja wypełnienia.


03/01/2017

Informacja.

W dniu dzisiejszym zakończono przyjmowanie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Borku Wielkopolskim z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie i Zalesiu.

/-/Władysław Hałas


02/23/2017

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Borku Wielkopolskim z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie oraz Zalesiu w roku szkolnym 2017/2018.

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Borku Wielkopolskim z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie oraz Zalesiu, którzy chcą żeby ich dzieci kontynuowały wychowanie przedszkolne w PS w Borku Wielkopolskim do dnia 28 lutego 2017 roku muszą złożyć w sekretariacie szkoły (ul. Szkolna 1) „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Borku Wielkopolskim z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie oraz Zalesiu w roku szkolnym 2017/2018”. Nie złożenie „Deklaracji” w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z przedszkola na rok szkolny 2017/2018. Powyższa „Deklaracja” nie dotyczy dzieci, które pójdą do pierwszej klasy. Druk deklaracji do pobrania poniżej.

/-/Władysław Hałas

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Borku Wielkopolskim z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie oraz Zalesiu w roku szkolnym 2017/2018 (PDF).


02/23/2017

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowe, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych będzie w dniach 14.03 – 31.03. 2017 roku w godz. 7.00 – 15.00 w sekretariacie szkoły ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wielkopolski. Wszystkie dokumenty będą do pobrania na naszej stronie w zakładce „Rekrutacja 2017” od 28 lutego 2017 roku. Obecnie podajemy harmonogram rekrutacji do szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018. Jednocześnie informujemy, że dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane z urzędu i nie podlegają rekrutacji. Obowiązkiem rodziców będzie wyłącznie ich zgłoszenie.

/-/Władysław Hałas

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 14–31 marca 2017 r. 4–5 naja 2017 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 3 -7 kwietnia 2017 r. 6–10 maja 2017 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 24 kwietnia 2017 r. 26 maja 2017 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 24–27 kwietnia 2017 r. 29–31 maja 2017 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28 kwietnia 2017 r. 1 czerwca 2017 r.

02/23/2017

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych będzie w dniach 01.03 – 31.03. 2017 roku w godz. 7.00 – 15.00 w sekretariacie szkoły ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wielkopolski. Wszystkie dokumenty będą do pobrania na naszej stronie w zakładce „Rekrutacja 2017” od 28 lutego 2017 roku. Obecnie podajemy harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

/-/Władysław Hałas

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 1–31 marca 2017 r. 25–28 kwietnia 2017 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 3 -7 kwietnia 2017 r. 2–5 maja 2017 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19 kwietnia 2017 r. 24 maja 2017 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 19–21 kwietnia 2017 r. 24–26 maja 2017 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 kwietnia 2017 r. 31 maja 2017

Komentarze są wyłączone.