Historia Przedszkola Samorządowego w Borku Wlkp.

W dniu 1 września 2016 roku na mocy uchwały Nr XXIV/140/2016 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2016 roku  utworzono Przedszkole Samorządowe w Borku Wielkopolskim z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie i Zalesiu. Z dniem 1 września 2016 roku na mocy uchwały Nr XXIV/141/2016 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim wraz ze Szkołą Filialną im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie i Szkołą Filialną w Zalesiu oraz utworzonym Przedszkolem Samorządowym w Borku Wielkopolskim z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie i Zalesiu weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim.