• Uwaga! Oświadczenie dotyczące szafek uczniowskich pobieramy ze strony internetowej szkoły (na dole prawego panelu bocznego) a nie z Librusa.

Przedszkolaki przyszłością gminy Borek Wielkopolski

 

 

 

EDDDD

Tytuł projektu: „Przedszkolaki przyszłością gminy Borek Wielkopolski”. Projekt był realizowany przez Gminę Borek Wielkopolski w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Komentarze są wyłączone.