• Uwaga! Oświadczenie dotyczące szafek uczniowskich pobieramy ze strony internetowej szkoły (na dole prawego panelu bocznego) a nie z Librusa.

Prośba Rady Rodziców.

W styczniu 2018 roku  Rada Rodziców organizuje zabawę karnawałową. Dochód z zabawy zostanie przekazany na zakup szafek szkolnych dla uczniów.  Zasadniczy dochód z zabawy pochodzi z loterii fantowej. W imieniu Rady Rodziców zwracamy się ponownie z prośbą o wsparcie tej loterii w formie nagród rzeczowych. Nagrody na loterię fantową można składać w sekretariacie szkoły. Za okazane wsparcie z góry dziękujemy.

/-/Władysław Hałas

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.