Położenie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim
Przedszkole Samorządowe w Borku Wielkopolskim


Szkoła Filialna im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie
Oddział zamiejscowy w Wycisłowie Przedszkola Samorządowego w Borku Wielkopolskim


Szkoła Filialna w Zalesiu
Oddział zamiejscowy w Zalesiu Przedszkola Samorządowego w Borku Wielkopolskim