Organizacja pracy szkoły po przerwie wielkanocnej.

Powiększ obraz

W przypadku dalszego trwania akcji protestacyjnej po przerwie wielkanocnej szkoła zapewnia dzieciom szkolnym i przedszkolnym zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Ze względu na dowozy i odwozy proszę zgłaszać dzieci, które będą uczestniczyć w tych zajęciach przez Librusa na konto dyrektora lub telefonicznie pod numerem 663 029 633.

 

/-/Władysław Hałas