Nie daj się-filmy edukacyjne.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości (źródło:fdds.pl). Zapraszamy do obejrzenia materiałów multimedilnych wymienionej Fundacji.  materiały pocjhodzą ze strony www.youtube.com.

/-/Wladysław Hałas