Nasi Absolwenci

„Podwaja własne życie,
kto przeszłość rozważa”
W. Syrokomla

Drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim.

Czas szybko płynie i nie  można go zatrzymać. Pamiętacie jeszcze być  może Wasze pierwsze lata w szkole, pierwsze przyjaźnie, sukcesy, porażki, nauczycieli i wszystko to, co składa się na szkolne życie.

Prezentujemy Listy Absolwentów, byście przypomnieli sobie Waszych wychowawców oraz grono kolegów i przyjaciół, wśród których dojrzewaliście do dorosłości.

Może warto przypomnieć sobie  ich imiona i nazwiska, by odnowić dawne przyjaźnie lub  spotkać się po latach w murach Waszej Alma Mater.

 1. Rok szkolny 2006/2007
 2. Rok szkolny 2007/2008
 3. Rok szkolny 2008/2009
 4. Rok szkolny 2009/2010
 5. Rok szkolny 2010/2011
 6. Rok szkolny 2011/2012
 7. Rok szkolny 2012/2013
 8. Rok szkolny 2013/2014
 9. Rok szkolny 2014/2015
 10. Rok szkolny 2015/2016
 11. Rok szkolny 2016/2017 -uczniowie klas szóstych zostali promowani do klasy siódmej
 12. Rok szkolny 2017/2018- uczniowie klas siódmych zostali promowani do klasy ósmej
 13. Rok szkolny 2018/2019