Logo ZSP Borek Wlkp.

Logo 250

Autorem loga Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim jest Władysław Hałas. Na błękitnym tle okręgu znajduje się zarys budynku wypełniony trzema barwami flagi Gminy Borek Wielkopolski w układzie pionowym, w który wpisany jest skrót ZSP (Zespół Szkolno-Przedszkolny) oraz nazwa miejscowości (Borek Wielkopolski). Ostateczna wersja loga powstała w dniu 18 czerwca 2016 roku.