• Uwaga! Oświadczenie dotyczące szafek uczniowskich pobieramy ze strony internetowej szkoły (na dole prawego panelu bocznego) a nie z Librusa.

Logo szkoły

Logo-oryginał stary0014[1]

W 2001 roku został ogłoszony konkurs na flagę i logo Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim. Spośród 5 projektów przekazanych na konkurs, 17 stycznia 2002 roku wybrano projekt Pani Reginy Kot – nauczycielki naszej szkoły. 4 kwietnia 2013 roku Dyrektor Szkoły Władysław Hałas,  po akceptacji autorki projektu dokonał przy udziale Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie obróbki komputerowej. Logo przybrało kolorowy i bardziej nowoczesny wygląd.

Komentarze są wyłączone.