• Trwają zapisy na kolonie letnie „Władysławowo 2019”. Szczegóły na naszej stronie!!

Pielęgniarka szkolna

Opiekę medyczną na terenie  Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim bez szkół filialnych i oddziałów zamiejscowych Przedszkola Samorządowego w Borku Wielkopolskim funkcjonujących w Wycisłowie i Zalesiu zapewnia pielęgniarka dyplomowana Maja Machowska- Półtoraczyk.

W Szkole Filialnej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie, Szkole Filialnej w Zalesiu i oddziałach zamiejscowych Przedszkola Samorządowego w Borku Wielkopolskim w Wycisłowie i Zalesiu  opiekę medyczną zapewnia pielęgniarka szkolna Monika Gałczyńska.

Pielęgniarki podlegają Przychodni  Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej  „ZDROWIE” s.c., Droga Lisia 56, 63-810 Borek Wlkp., która świadczy na terenie szkoły opiekę medyczną  w ramach umowy z NFZ.

Komentarze są wyłączone.