Informacja Rady Rodziców o ubezpieczeniu NNW uczniów.

Powiększ obraz

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim informuje zainteresowane osoby, że zamierza przedłużyć ubezpieczenie grupowe uczniów, którzy z takiego ubezpieczenie grupowego zawartego przez Radę korzystali w minionym roku szkolnym.

Zaprasza również innych rodziców do skorzystania z przedstawionej oferty i ubezpieczenia dzieci za swoim pośrednictwem.  Składka wynosi 35 zł. Po uzgodnieniu z Dyrektorem wpłaty od 5 do 12 września 2019 roku przyjmują wychowawcy klas.  Po niżej przedstawiamy informacje dotyczące ubezpieczenia.

/-/Joanna Krajewska