Informacja Rady Rodziców o możliwości ubezpieczenia dzieci.

Szkoła nie zajmuje się ubezpieczeniem dzieci jednak na prośbę Rady Rodziców zamieszczamy ofertę ubezpieczeniową wybraną przez ten organ rodziców.

Wysokość składki wybranej przez Radę Rodziców w bieżącym roku wynosi łącznie 35 złotych za dziecko na rok. Polisa będzie obowiązywała od 01.09.2018 do 31.08.2019 podczas zajęć lekcyjnych oraz poza szkołą. Poniżej znajduje się informacja dotycząca proponowanego zakresu.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI 35,00 zł
ZAKRES UBEZPIECZENIA

z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
1 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% su 10.000 zł
1.1 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 1% su 100,00 zł
1.2 Koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, w tym również zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych podczas wypadku w czasie zajęć lekcyjnych-do 200 zł do 30% su 3.000 zł
1.3 Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% su 3.000 zł
2 Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo

1% su

100,00 zł
3 Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW ( w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% su 10.000 zł
3.1 Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej( w tym również zawał serca i udar mózgu) 150% su 10.000 zł
3.2 Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 100% su 10.000 zł
4 Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego ubezpieczonego w wyniku NW jednorazowo

10% su

1.000 zł
5 Pogryzienie przez psa i ukąszenie przez owady (min 2 dni w szpitalu) jednorazowo

1% su

100,00 zł
6 Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo

10% su

1.000 zł
7 Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW (min 3 dni w szpitalu) jednorazowo

1% su

100,00 zł
8 (D2) Oparzenia w wyniku NW – suma ubezpieczenia 2.000zł II stopień-10% su

III stopień-30% su

IV stopień–50%su

II- 200zł

III- 600zł

IV– 1.000zł

9 (D3) Odmrożenia – suma ubezpieczenia 2.000zł
10 D4 – pobyt w szpitalu w wyniku NW Suma ubezpieczenia: 5.000 zł

Świadczenie dzienne: 50 zł za dzień min 3 dni pobytu w szpitalu – wypłata od dwóch dni

 

 

PAKIET „SZPITAL I CHOROBY”
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
Poważne zachorowania
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca
Składka roczna od osoby
SKŁADKA ZAWIERA ROZSZERZENIE O WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU

 

Wytyczne zgłaszania szkody z EDU PLUS

Zgłoszenie szkody:

  • Telefonicznie pod numerem infolinii: 22 212 20 12
  • E-mail: szkody@interrisk.pl
  • Pocztą na adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group. 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 ( w tym przypadku należy wypełnić formularz zgłoszenia szkody z EDU PLUS dostępny na stronie: www.interrisk.pl lub u agenta )

Dokumenty potrzebne do wypłaty świadczenia:

  • Historia choroby (ksero, skan)
  • Dyspozycja wypłaty świadczenia (w przypadku uczniów nieletnich dane opiekuna prawnego).

Postępowanie odwoławcze:
Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z wysokością odszkodowania, pisemnie się od niego odwołuje i wówczas Towarzystwo wyznaczy w okolicy poszkodowanego komisję lekarską w celu weryfikacji.

Ogólne warunki ubezpieczenia oraz szczególne warunki ubezpieczenia dostępne:

  • strona www. szkoły
  • biuro : Adam Klauze Ubezpieczenia Kredyty, 63-810 Borek Wlkp. ul. Dworcowa 41
    tel.883831063
  • https://www.facebook.com/Ubezpieczenia-A-Klauze-Z-Nami-Masz-Wybor-460540664150854/

/-/Rada Rodziców ZSP