• Uwaga! Pokazujące się na stronie szkoły reklamy nie są możliwe do usunięcia w trakcie trwania kolonii, a ich treści nie są zależne od administratora lecz zależą od przeglądanych na danym komputerze stron przez określonego użytkownika.

Informacja o wystawianiu duplikatów.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim informuje, że zmianie uległa procedura wystawiania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych oraz kart rowerowych. Procedura jest następująca:

  • Rodzic składa wniosek o wystawienie duplikatu w sekretariacie szkoły.
  • Księgowość szkoły wystawia fakturę.
  • Rodzic dokonuje wpłaty na konto szkoły na podstawie wystawionej faktury.
  • Sekretariat szkoły wystawia duplikat świadectwa, legitymacji szkolnej lub karty rowerowej.

/-/Władysław Hałas

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.