Informacja o korzystaniu ze stołówki szkolnej w okresie akcji protestacyjnej.

Powiększ obraz

Informuję, że w okresie akcji protestacyjnej stołówka funkcjonuje zgodnie z harmonogramem.

Uczniowie mogą korzysta ze stołówki po poinformowaniu starszej intendentki lub przesłaniu informacji na konto dyrektora w Librusie. Dotyczy to dni, za które dokonano płatności. Jeśli nie wykupiono na dane dni obiadu można to zrobić z jednodniowym wyprzedzeniem. Przypominam ponownie, że wszelkie płatności za okres akcji protestacyjnej zostaną odliczone.

/-/Władysław Hałas