Informacja o kółkach języka niemieckiego.

Do kółek języka niemieckiego przypisano wszystkich uczniów danej klasy. Po otrzymaniu zgód od rodziców uczniów z listy danego kółka języka niemieckiego zostaną skreśleni uczniowie, których rodzice takiej zgody nie wyrażą.

/-/Władysław Hałas