II turnus półkolonii za nami.

Powiększ obraz

„Lato, lato czas już na to…” pod takim hasłem od 2 do 6 lipca 2018 roku odbywał się II turnus półkolonii letnich organizowany przez ZSP w Borku Wlkp.- szkołę filialną w Wycisłowie, uczestniczyło w nim 42 dzieci z gminy Borek Wlkp. Wypoczynek sfinansowała gmina Borek Wlkp. oraz rodzice.
Celem półkolonii było zapewnienie dzieciom i młodzieży różnych form ruchu i zainteresowanie ich ciekawymi sposobami spędzania czasu wolnego. Aby urozmaicić dzieciom pobyt na półkoloniach, przez 5 dni odbywały się wycieczki w różne atrakcyjne miejsca. Półkoloniści każdego dnia przebywali w innej miejscowości ( Gostyń- basen oraz kręgielnia; Rosnówko – DELIPARK; Cichowo – pobyt w Chacie Wodnika, kąpiele wodne; Piaski – zajęcia ekologiczno-przyrodnicze w Nadleśnictwie Piaski, zabawy ze współzawodnictwem w terenie; Borek Wlkp. – kino sferyczne w MGOK, wizyta u burmistrza, zabawy na Orliku). Uczestnicy byli zgraną, zdyscyplinowaną grupą i zaangażowaniem włączali się w różne zabawy i zajęcia. Opiekę nad dziećmi sprawowali: Róża Jędrosz, Małgorzata Mróz, Katarzyna Mróz, Michał Szczepaniak. Transport zapewniło – Przedsiębiorstwo Usługowe Piotr Radwan. Dzieci półkolonie zakończyły w Apeticie, gdzie zajadały pizzę, podziękowały wychowawcom i kierowcy za opiekę. Wielu z uczestników półkolonii wraz z opiekunami udało się na borecki cmentarz, aby tam złożyć wiązankę kwiatów i znicze na grobie pani Grażyny Gogulskiej, która to zawsze począwszy od roku 2000 pełniła funkcję wychowawcy w różnych formach wypoczynku dzieci z gminy Borek Wlkp.. Wszystkim uczestnikom półkolonii życzymy jeszcze udanych i bezpiecznych wakacji.

/-/Katarzyna Mróz

Zdjęcia: Róża Jędrosz/Michał Szczepaniak