• Uwaga! Pokazujące się na stronie szkoły reklamy nie są możliwe do usunięcia w trakcie trwania kolonii, a ich treści nie są zależne od administratora lecz zależą od przeglądanych na danym komputerze stron przez określonego użytkownika.

II turnus półkolonii za nami.

„Lato, lato czas już na to…” pod takim hasłem od 2 do 6 lipca 2018 roku odbywał się II turnus półkolonii letnich organizowany przez ZSP w Borku Wlkp.- szkołę filialną w Wycisłowie, uczestniczyło w nim 42 dzieci z gminy Borek Wlkp. Wypoczynek sfinansowała gmina Borek Wlkp. oraz rodzice.
Celem półkolonii było zapewnienie dzieciom i młodzieży różnych form ruchu i zainteresowanie ich ciekawymi sposobami spędzania czasu wolnego. Aby urozmaicić dzieciom pobyt na półkoloniach, przez 5 dni odbywały się wycieczki w różne atrakcyjne miejsca. Półkoloniści każdego dnia przebywali w innej miejscowości ( Gostyń- basen oraz kręgielnia; Rosnówko – DELIPARK; Cichowo – pobyt w Chacie Wodnika, kąpiele wodne; Piaski – zajęcia ekologiczno-przyrodnicze w Nadleśnictwie Piaski, zabawy ze współzawodnictwem w terenie; Borek Wlkp. – kino sferyczne w MGOK, wizyta u burmistrza, zabawy na Orliku). Uczestnicy byli zgraną, zdyscyplinowaną grupą i zaangażowaniem włączali się w różne zabawy i zajęcia. Opiekę nad dziećmi sprawowali: Róża Jędrosz, Małgorzata Mróz, Katarzyna Mróz, Michał Szczepaniak. Transport zapewniło – Przedsiębiorstwo Usługowe Piotr Radwan. Dzieci półkolonie zakończyły w Apeticie, gdzie zajadały pizzę, podziękowały wychowawcom i kierowcy za opiekę. Wielu z uczestników półkolonii wraz z opiekunami udało się na borecki cmentarz, aby tam złożyć wiązankę kwiatów i znicze na grobie pani Grażyny Gogulskiej, która to zawsze począwszy od roku 2000 pełniła funkcję wychowawcy w różnych formach wypoczynku dzieci z gminy Borek Wlkp.. Wszystkim uczestnikom półkolonii życzymy jeszcze udanych i bezpiecznych wakacji.

/-/Katarzyna Mróz

Zdjęcia: Róża Jędrosz/Michał Szczepaniak

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.