Historia Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.

W 1451 roku pojawiła się pierwsza wzmianka o szkole parafialnej przy kościele na Zdzieżu. W dnu 3 września 1897 roku oddano do użytku gmach szkoły, budynek piętrowy z 6-cioma klasami przy ul. Dworcowej. Pierwszym rektorem szkoły był Stanisław Mielcarski. W 1939 roku podczas Zjazdu Powstańców Wielkopolskich  w Borku Wlkp. postanowiono szkole nadać imię Władysława Jagiełły. Niestety wybuch II wojny światowej zniweczył te zamiary. W 1981 roku przystąpiono  do budowy nowej szkoły, a w 1984 roku zrealizowano przedwojenne postanowienie  i szkoła nosi nazwę Szkoły Podstawowej   im. Władysława Jagiełły. 29 grudnia 1987 roku zakończono budowę nowego obiektu, a po feriach zimowych rozpoczęto zajęcia już w nowym budynku. Jednak uroczyste otwarcie nowej szkoły, podczas którego szkoła otrzymuje sztandar nastąpiło w maju 1988 roku. Od września 1999 roku do czerwca 2002 roku w budynku szkoły podstawowej na II piętrze mieściło się także Gimnazjum. We wrześniu 2004 roku rozpoczęto prace termoizolacyjne, które zakończono w 2006 roku. W dniu 9 lutego 2016 roku na mocy uchwały Nr XX/113/2016 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2016 roku przekształcono Szkołę Podstawową im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie w Szkołę Filialną im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie i przyporządkowano organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim. Również w dniu 9 lutego 2016 roku na mocy uchwały Nr XX/114/2016 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2016 roku przekształcono Szkołę Podstawową w Zalesiu w Szkołę Filialną w Zalesiu i przyporządkowano organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim. Z dniem 1 września 2016 roku na mocy uchwały Nr XXIV/141/2016 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim wraz ze Szkołą Filialną im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie i Szkołą Filialną w Zalesiu oraz utworzonym Przedszkolem Samorządowym w Borku Wielkopolskim z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie i Zalesiu weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim. W dniu 12 maja 2016 roku uchwałą Nr XXIV/143/2016 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego ustalono plan publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski i określono ich obwody. Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim wraz ze Szkołą Filialną im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie i Szkołą Filialną w Zalesiu od 1 września 2016 roku należą:

 1. Miasto Borek Wielkopolski,
 2. Bruczków,
 3. Brześnica (Gmina Dolsk),
 4. Cielmice nr 11 i 12,
 5. Dąbrówka,
 6. Dorotów,
 7. Frasunek,
 8. Grodnica,
 9. Jawory,
 10. Jeżewo,
 11. Karolew,
 12. Koszkowo,
 13. Liż,
 14. Osówiec,
 15. Siedmiorogów Pierwszy,
 16. Skoków,
 17. Skokówko,
 18. Stawiszyn,
 19. Strumiany,
 20. Studzianna,
 21. Trzecianów,
 22. Trzecianów Osiedle,
 23. Ustronie,
 24. Wroniny,
 25. Wycisłowo,
 26. Wygoda,
 27. Zacisze,
 28. Zalesie.