• Uwaga! Pokazujące się na stronie szkoły reklamy nie są możliwe do usunięcia w trakcie trwania kolonii, a ich treści nie są zależne od administratora lecz zależą od przeglądanych na danym komputerze stron przez określonego użytkownika.

Historia Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.

W 1451 roku pojawiła się pierwsza wzmianka o szkole parafialnej przy kościele na Zdzieżu. W dnu 3 września 1897 roku oddano do użytku gmach szkoły, budynek piętrowy z 6-cioma klasami przy ul. Dworcowej. Pierwszym rektorem szkoły był Stanisław Mielcarski. W 1939 roku podczas Zjazdu Powstańców Wielkopolskich  w Borku Wlkp. postanowiono szkole nadać imię Władysława Jagiełły. Niestety wybuch II wojny światowej zniweczył te zamiary. W 1981 roku przystąpiono  do budowy nowej szkoły, a w 1984 roku zrealizowano przedwojenne postanowienie  i szkoła nosi nazwę Szkoły Podstawowej   im. Władysława Jagiełły. 29 grudnia 1987 roku zakończono budowę nowego obiektu, a po feriach zimowych rozpoczęto zajęcia już w nowym budynku. Jednak uroczyste otwarcie nowej szkoły, podczas którego szkoła otrzymuje sztandar nastąpiło w maju 1988 roku. Od września 1999 roku do czerwca 2002 roku w budynku szkoły podstawowej na II piętrze mieściło się także Gimnazjum. We wrześniu 2004 roku rozpoczęto prace termoizolacyjne, które zakończono w 2006 roku. W dniu 9 lutego 2016 roku na mocy uchwały Nr XX/113/2016 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2016 roku przekształcono Szkołę Podstawową im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie w Szkołę Filialną im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie i przyporządkowano organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim. Również w dniu 9 lutego 2016 roku na mocy uchwały Nr XX/114/2016 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2016 roku przekształcono Szkołę Podstawową w Zalesiu w Szkołę Filialną w Zalesiu i przyporządkowano organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim. Z dniem 1 września 2016 roku na mocy uchwały Nr XXIV/141/2016 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim wraz ze Szkołą Filialną im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie i Szkołą Filialną w Zalesiu oraz utworzonym Przedszkolem Samorządowym w Borku Wielkopolskim z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie i Zalesiu weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim. W dniu 12 maja 2016 roku uchwałą Nr XXIV/143/2016 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego ustalono plan publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski i określono ich obwody. Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim wraz ze Szkołą Filialną im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie i Szkołą Filialną w Zalesiu od 1 września 2016 roku należą:

 1. Miasto Borek Wielkopolski,
 2. Bruczków,
 3. Brześnica (Gmina Dolsk),
 4. Cielmice nr 11 i 12,
 5. Dąbrówka,
 6. Dorotów,
 7. Frasunek,
 8. Grodnica,
 9. Jawory,
 10. Jeżewo,
 11. Karolew,
 12. Koszkowo,
 13. Liż,
 14. Osówiec,
 15. Siedmiorogów Pierwszy,
 16. Skoków,
 17. Skokówko,
 18. Stawiszyn,
 19. Strumiany,
 20. Studzianna,
 21. Trzecianów,
 22. Trzecianów Osiedle,
 23. Ustronie,
 24. Wroniny,
 25. Wycisłowo,
 26. Wygoda,
 27. Zacisze,
 28. Zalesie.

Komentarze są wyłączone.