Gumisie dbają o zdrowie – wizyta pielęgniarki szkolnej.

Każdy Gumiś dobrze wie, jak o zdrowie troszczyć się!
Kto chce prosty być jak trzcina,
Gimnastyką dzień zaczyna!
Wie, że zęby białe czyste
Lubią szczotkę i dentystę!
Pije mleko, wie, że zdrowo
Chrupać marchew na surowo.

W ramach realizacji bloku tematyczngo „Zdrowie naszym skarbem” grupę Gumisiów odwiedziła pani Maja Machowska – Półtoraczyk, która jest pielęgniarką szkolną. Nasz gość opowiedział nam o tym, jak należy dbać o zdrowie i ubierać się zimową porą. Pani Maja mówiła także o tym, jak powinno się dbać o higienę. Dzieci z ogromnym zapałem uczyły się prawidłowego szczotkowania zębów. Przedszkolaki wykonały plakat „ Gumisie myją ząbki”. Na zakończenie wszyscy otrzymali odznakę „Dzielny pacjent”. Gumisie złożyły pani pielęgniarce serdeczne podziękowania za wizytę w naszej grupie.
W kolejnych dniach dzieci utrwalały swoją wiedzę prozdrowotną dotyczącą prawidłowego żywienia i dbania o czystość. Wzięliśmy także udział w zajęciach „ Sport to zdrowie!”, gdzie dowiedzieliśmy się, jak ważny jest ruch na świeżym powietrzu. Wykonaliśmy też prace plastyczne o tematyce „Dbamy o zęby”.

/-/Anna Polaszyk

Zdjęcia: Anna Polaszyk