Godziny pracy sekretariatu.

Rok szkolny 2018/2019

Sekretariat zespołu czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Sekretariat czynny również w godzinach trwania “Drzwi otwartych”.