Faktury za wyżywienie.

Informujemy, że w stołówce szkolnej można odbierać faktury za wyżywienie.

/-/Władysław Hałas