Wicedyrektor I

 

Wicedyrektor Zespołu: mgr Alina Glapka

Wicedyrektor Zespołu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku. W celach organizacyjnych preferowane jest wcześniejsze np. telefoniczne uzgodnienie terminu w sekretariacie zespołu. Bez uzgodnienia terminu wicedyrektor przyjmuje w sprawach wymagających natychmiastowej interwencji. Wicedyrektor nie przyjmuje w godzinach swoich zajęć dydaktycznych. Uczniowie w ważnych sprawach przyjmowani są codziennie w zależności od obowiązków służbowych w gabinecie wicedyrektora w czasie długiej przerwy. Wicedyrektor nie przyjmuje na terenie zespołu żadnych akwizytorów.

 

 2018/2019

Godziny zajęć dydaktycznych wicedyrektora:

  1. 07.00-08.00:
  2. 08.00-08.45: poniedziałek, wtorek, środa
  3. 08.55-09.40: wtorek, środa, czwartek
  4. 09.50-10.35: poniedziałek, czwartek, piątek
  5. 10.55-11.45: piątek
  6. 11.50-12.35:
  7. 12.45-13.30:
  8. 13.40-14.25: