Dyrektor

Dyrektor Zespołu: mgr Władysław Hałas

Dyrektor Zespołu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00. Dyrektor nie przyjmuje w godzinach swoich zajęć dydaktycznych.W celach organizacyjnych preferowane jest wcześniejsze np. telefoniczne uzgodnienie terminu w sekretariacie zespołu. Uczniowie w ważnych sprawach przyjmowani są codziennie w zależności od obowiązków służbowych dyrektora po zgłoszeniu się do sekretariatu zespołu w czasie długiej przerwy. Dyrektor nie przyjmuje na terenie zespołu żadnych akwizytorów.

2018/2019

Godziny zajęć dydaktycznych dyrektora:

  1. 07.00-08.00:
  2. 08.00-08.45: wtorek
  3. 08.55-09.40:
  4. 09.50-10.35: wtorek
  5. 10.55-11.45:  poniedziałek
  6. 11.50-12.35:
  7. 12.45-13.30:
  8. 13.40-14.25:
  9. 14.35-15.20: piątek