Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Logo CDEW

W ramach projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” ponad 9000 uczniów z 226 wielkopolskich szkół podstawowych stworzyło zbiór multimedialnych wpisów, poświęconych wybitnym postaciom wywodzącym się z każdej gminy naszego województwa.

Projekt to wynik współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. W założeniu był interdyscyplinarną przygodą naukową, która pomogła uczniom połączyć wiedzę szkolną z zakresu historii, geografii, przyrody czy języka polskiego – z rozwojem ich kompetencji interpersonalnych.

Głównym celem projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” było wdrożenie w wybranych szkołach  podstawowych województwa programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt trwał dwa lata. Podczas każdej edycji 20 uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych (w 4 pięcioosobowych zespołach) zajmowało się odnalezieniem najciekawszych i najwybitniejszych postaci danej gminy – zarówno historycznych, jak i żyjących obecnie. Uczniowie stworzyli na temat wybranej osoby autorski wpis multimedialny, poparty badaniami, poszukiwaniami źródeł informacji oraz wywiadami.

Kluczową wartością projektu jest budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości, ukazanie dobrych wzorców i przykładów, że bohaterowie są wśród nas oraz wyrównanie szans uczniów poprzez naukę – mówi Łukasz Rumatowski, Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej.

Zbiorczym efektem pracy wszystkich zespołów projektowych jest Encyklopedia Cyfrowa, dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie www.cdew.pl. Wpisy stworzyły swoistą „mapę Wielkopolan”, opisanych ze względu na ich miejsce urodzenia.

Encyklopedia ma wszystkie funkcjonalności ułatwiające przeglądanie i poznawanie treści. Każdej z postaci poświęcono osobną mikro-stronę, a nawigację ułatwia wyszukiwarka treści oraz interaktywna mapa Wielkopolski, pozwalająca na wirtualne poruszanie się po terenie województwa i otwieranie wpisów autorstwa uczniów poszczególnych gmin.

Wierzymy, że Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan to projekt, który dał uczniom i nauczycielom poczucie, że biorą udział w budowaniu doskonałego narzędzia promocji regionu – narzędzia stworzonego w całości przez nich. W encyklopedii pojawiły się noty biograficzne, zdjęcia, filmy i wywiady opisujące ponad 1800 najwybitniejszych Wielkopolan.

Kolejnym istotnym celem projektu było wyposażenie placówek uczestniczących w projekcie w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz zapewnienie dostępu do Internetu wszystkim uczniom. W każdej z 226 szkół powstało laboratorium projektowe z laptopami i tabletami, oraz szkolna serwerownia, a cały budynek został objęty siecią bezprzewodową, zapewniającą dostęp do Internetu, zasobów szkoły oraz zasobów serwerowni regionalnej.

 • 9 040 uczniów było zaangażowanych w projekt
 • 1 808 projektów uczniowskich, tworzy Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan
 • 1 130 urządzeń przenośnych dostarczono do szkół (laptopy i tablety)
 • 452 nauczycieli przygotowano do prowadzenia zajęć metodą projektów
 • 226 wielkopolskich szkół zostało wyposażonych w infrastrukturę dydaktyczną i włączonych do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego
 • 50 godzin zajęć pozalekcyjnych realizowano metodą projektów dla każdego ucznia
 • 20 zespołów uczniowskich nagrodzono w konkursie na projekty
 • 1 Cyfrowa Encyklopedia Wielkopolan została stworzona od początku do końca tworzona przez uczniów

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

   • Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
   • Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
   • Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i trwa do 30 czerwca 2015 roku.

 

Logo ODN_RGBLogo OFEK_RGB