• Uwaga! Pokazujące się na stronie szkoły reklamy nie są możliwe do usunięcia w trakcie trwania kolonii, a ich treści nie są zależne od administratora lecz zależą od przeglądanych na danym komputerze stron przez określonego użytkownika.

Cena wynajmu stołówki

Koszt wynajmu stołówki szkolnej wynosi na chwilę obecną 330, 00 zł. Obowiązkiem najemcy jest zapewnienie do obsługi lub dozoru obsługi urządzeń pracownika szkoły zatrudnionego w stołówce.

Komentarze są wyłączone.