• Uwaga! Pokazujące się na stronie szkoły reklamy nie są możliwe do usunięcia w trakcie trwania kolonii, a ich treści nie są zależne od administratora lecz zależą od przeglądanych na danym komputerze stron przez określonego użytkownika.

Biblioteka

BIBLIOTEKA-DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA

Biblioteka szkolna, w której pracuje mgr Hanna Obałek jest integralną częścią szkoły spełniającą trzy podstawowe funkcje:

 • kształcącą,
 • wychowawczo- opiekuńczą,
 • kulturalno- rekreacyjną.

Zadania biblioteki szkolnej:

 • gromadzi, przechowuje i udostępnia zbiory biblioteczne: książki, broszury, czasopisma, płyty CD i DVD,
 • wspomaga realizację programów nauczania i wychowania,
 • realizuje założenia Edukacji Czytelniczej i Medialnej,
 • wspomaga edukację kulturalną i informacyjną uczniów,
 • udziela pomocy w nabywaniu umiejętności w wyszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu informacji z różnych źródeł,
 • pomaga w doborze książki w zależności od wieku i zainteresowań,
 • propaguje codzienne czytanie książek,
 • wskazuje korzyści wynikające z korzystania ze słowników, encyklopedii, książek popularno-naukowych,
 • zachęca do korzystania z Internetu, programów edukacyjnych, prezentacji komputerowych w ramach Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej,
 • służy kształceniu ustawicznemu nauczycieli.

Czytelnikami biblioteki szkolnej są:

 • uczniowie,
 • nauczyciele,
 • pracownicy szkoły,
 • rodzice,
 • absolwenci szkoły,
 • mieszkańcy naszego miasta.
Zrób sobie przerwę od telewizora,
Odejdź na dłużej od monitora,
Bo w bibliotece na Ciebie czeka
Książka- prawdziwy przyjaciel człowieka.

 

 

 

Komentarze są wyłączone.