Jesteś tutaj:

Autor: Władysław Hałas

Więcej o Podziękowania za udział w zabawie karnawałowej.

W dniu 10 stycznia 2015 roku odbyła się w sali w Rusku zabawa karnawałowa. Zabawę zorganizowała Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Władysław Jagiełły w Borku Wielkopolskim. W zabawie wzięły udział 54 pary. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w zabawie, a zwłaszcza Rodzicom uczniów naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania zabawy. Dziękujemy wszystkim sponsorom. Zapraszamy za rok!

Przewodnicząca Rady Rodziców
/-/Marlena Rożek

Uwaga! Zmiana terminów rekrutacji. Od jutra tj. 20 stycznia do 06 lutego rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy naszej szkole składają “Deklarację korzystania z usługo oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim”. Od 16 lutego do 31 marca składane są pozostałe karty zgłoszeń do oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych. Osoby dokonujące zgłoszenia proszone są o zapamiętanie numeru zgłoszenia. Zmian została dokonane ze względu na czas potrzebny na złożenie deklaracji przez rodziców, których dzieci korzystają już z usług oddziału przedszkolnego, a terminem rozpoczęcia rekrutacji. Za zmianę przepraszamy. Dokumenty pobrać z bocznego baneru w zakładce “Rekrutacja 2015/2016. Sekretariat wydaje druki wyłącznie osobom, które nie posiadają dostępu do internetu.

Dyrektor szkoły

/-/Władysław Hałas

Więcej o Ostatnie wolne miejsca na półkolonie!

Informujemy, że posiadamy jeszcze 6 wolnych miejsc na półkolonie zimowe organizowane w naszej szkole w czasie ferii. Przypominam, że planowane są dwa turnusy:

 • 16-20 luty 2015 roku,
 • 23-27 luty 2015 roku.

Ze względu na konieczność zgłoszenia tej formy wypoczynku w Kuratorium Oświaty w Poznaniu od 13 stycznia prowadzimy zapisy uczniów klas I-VI. Ilość turnusów zależna będzie od liczby zapisanych dzieci. Liczba miejsc na jednym turnusie 38. O zapisaniu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń. Nie istnieją żadne inne kryteria. Zapisy są połączone z wpłatą 40 zł. Resztę kosztów stanowi dofinansowanie organu prowadzącego. Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się u kierownika półkolonii pana Piotra Gogulskiego. W ciągu kolejnych dni od ostatniej informacji na naszej stronie zapisało się kolejnych 10 dzieci. Tak jak wspomniano pozostało jeszcze 6 miejsc. Jednocześnie informujemy, że nie wszyscy dokonali wpłaty 40 zł. Osoby te muszą dokonać wpłaty w terminie do 23 stycznia 2015 roku. Jeśli nie dokonają wpłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wycofane, a zapisane zostaną pierwsze dzieci  z ewentualnej listy rezerwowej. Taka procedura wynika z konieczności dopełnienia wszystkich formalności względem organu prowadzącego oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Wszystkim  Rodzicom, którzy zapisali swoje dzieci na półkolonie serdecznie dziękujemy i gwarantujemy dla nich wspaniałą zabawę w różnorodnych formach wyjazdowych. Przypominamy również o trwającym konkursie na LOGO półkolonii! Zajrzyj do właściwego wpisu i weź udział w konkursie. Baw się razem z nami!

/-/Władysław Hałas

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim informuje, że od 16 lutego 2015 roku rozpoczną się zapisy do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016.
Zgodnie z przepisami oświatowymi 1 września 2015 roku pozostaje datą wprowadzenia ostatecznie obowiązku szkolnego dla sześciolatków.
Uprzejmie proszę Rodziców o dokonanie zapisu dziecka do 31 marca 2015 roku:

 1. Rodzice dzieci 5- letnich (rok urodzenia 2010 ) mają obowiązek zapisania dziecka na zajęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Rodzice dzieci 6-letnich (rok urodzenia 2009 ) mają obowiązek zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
 3. Rodzice dzieci 7- letnich (urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku) mają obowiązek zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Przypominam także o zapisaniu dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2008 roku, które otrzymały odroczenia obowiązku szkolnego przez dyrektora szkoły na podstawie złożonego wniosku i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Informuję, że dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły do klasy pierwszej przyjmowane są z urzędu po złożeniu w szkole karty zgłoszenia. W przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie innej szkoły zapisywanych do klasy 1 oraz wszystkich dzieci zgłaszanych do oddziałów przedszkolnych ( nie dotyczy dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w oddziałach przy szkole) o przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia lecz zasady postępowania rekrutacyjnego zgodne z przepisami prawa oświatowego.

Komisja_RekrutacyjnaPo upływie terminu przyjmowania zgłoszeń tj. po 31 marca 2015 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która zostanie powołana w składzie:

 1. Dorota Jankowiak
 2. Katarzyna Leopold
 3. Arleta Błażejczak
 4. Martyna Janicka
 5. Przedstawiciel Rady Rodziców

W przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż liczba miejsc w oddziałach przedszkolnych lub klasach pierwszych  dyrektor szkoły może odstąpić od powołania Komisji Rekrutacyjnej. W skład Komisji nie wchodzi dyrektor szkoły. Komisja dokona rekrutacji. Dane zawarte w “Karcie zgłoszenia” odnoszą się do obowiązujących kryteriów, dlatego dokładne i staranne ich wypełnienie leży w interesie Rodziców.

Ogłoszenie

Wyniki rekrutacji zostaną podane  w ciągu jednego dnia od podpisania protokółów przez Komisję Rekrutacyjną.

0014 Sekretariat przyjmuje zgłoszenia  od rodziców dzieci, które nie   uczęszczają obecnie do oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz dzieci zapisywanych do klas pierwszych dopiero od 16 lutego 2015 roku.

Rodzice dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy naszej szkole  składają od jutra tj. 20 stycznia 2015 roku  w terminie nie przekraczalnym do 6 lutego 2015 roku  “Deklarację  korzystania z usług oddziału przedszkolnego”.

Od 16 lutego 2015 roku rozpoczyna się  rekrutacja i potrwa do 31 marca 2015 roku.

Przy składaniu pisma proszę o zapamiętanie nadanej zgłoszeniu sygnatury (numeru), ponieważ przy ogłoszeniu wyników rekrutacji podany zostanie numer zgłoszenia, a nie dane ucznia.

Odpowiednie formularze można pobrać w sekretariacie lub poniżej:

Wszystkie dokumenty drukujemy dwustronnie!!!

1. Karta zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy I.

xsc2. Karta zgłoszenie dziecka zamieszkałego w innym obwodzie szkolnym do klasy I.

xsc3. Karta zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego.

xsc4.Potwierdzenie woli korzystania z  usług oddziału przedszkolnego.

xsc

    Dyrektor szkoły:  /-/Władysław Hałas

Więcej o Konkurs na logo półkolonii.

Ogłaszamy konkurs na logo półkolonii, które odbędą się w okresie ferii zimowych. Szczegóły po kliknięciu na rysunek. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału. Baw się razem z nami! Udział w konkursie to również sposób na nudę!

/-/Władysław Hałas

Logo

Więcej o Bezpłatne porady prawne

Informujemy, że w lewym panelu bocznym pojawiła się nowa zakładka “Pomoc prawna”.  Bezpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób potrzebujących prawnego wsparcia i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a także pokrzywdzonych przestępstwem. Organizatorem bezpłatnej pomocy prawnej są Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP i adwokat Marcin Sysiak. Porady udzielane będą przez wymienionego adwokata Marcina Sysiaka w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 17.00-19.00 w Domu Zakonnym przy ulicy Zdzieskiej 33, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kancelarią Adwokacką  pod niżej wskazanymi numerami telefonów:

 • 062-594-34-84
 • 062-594-12-47

Zachęcamy wszystkich, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub zostali pokrzywdzeni przestępstwem do korzystania z tego bezpłatnego prawnego wsparcia.

/-/Władysław Hałas

Więcej o Ostatnie wolne miejsca na półkolonie!

Informujemy, że posiadamy jeszcze 16 wolnych miejsc na półkolonie zimowe organizowane w naszej szkole w czasie ferii. Przypominam, że planowane są dwa turnusy:

 • 16-20 luty 2015 roku,
 • 23-27 luty 2015 roku.

Ze względu na konieczność zgłoszenia tej formy wypoczynku w Kuratorium Oświaty w Poznaniu od wczoraj tj. 13 stycznia prowadzimy zapisy uczniów klas I-VI. Ilość turnusów zależna będzie od liczby zapisanych dzieci. Liczba miejsc na jednym turnusie 38. O zapisaniu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń. Nie istnieją żadne inne kryteria. Zapisy są połączone z wpłatą 40 zł. Resztę kosztów stanowi dofinansowanie organu prowadzącego. Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się u kierownika półkolonii pana Piotra Gogulskiego. W ciągu dwóch dni zapisało się 60 dzieci. Bardzo się z tego cieszymy.

/-/Władysław Hałas

Do góry

Back to Top