Władysław Hałas

Deklaracja wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń, uczący się obowiązkowo dwóch języków obcych, przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.

Zamieszczamy wzór wypełnienia przez rodziców deklaracji wskazującej język obcy nowożytny,  z którego uczeń, uczący się obowiązkowo dwóch języków obcych, przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Na czerwono zaznaczono jak lub co należy wpisać.  Deklaracje uczniowie otrzymają wCzytaj dalej…